Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


TÉNYLEG KÉT URAT SZOLGÁLUNK ?!

 
 szabad-sas2.jpg
Választaná e szerintetek  bármelyik Szabadságra teremtett lény - legyen bár értelem nélkül való madár , akármennyire mostoha körülmények közepette is - az összkomfortos Ketrecet élőhelyéül !?  Az én válaszom ; NEM ! Ennyire értelmetlenek csak mi - az úgynevezett Értelmes Ember ( Homo sapiens ) - vagyunk .
Nem kellene ennek így lennie Testvéreim ! Talán még mindig nem késő választanunk ...
Még eldönthetjük , melyik Ország Polgáraivá akarunk válni ! Dönthetünk úgy , hogy " egyszer élünk " , pontosabban vegetálunk , ebben a 98 % - ig állati testünkben ,  " két erős kezünkre " bízva a Körülményeink kiteljesítésétésétől remélt Boldogságunkat , hogy aztán majd halálunk óráján átgondolhassuk ; mire mentünk mindezzel , hogy összesen hány napot is voltunk Békességben Önmadunkkal , másokkal , hogy hány emberen is gázoltunk át szeretetlenségünkkel , kapzsiságunkkal , önzésünkkel , hatalomvágyunkkal ...
    Akkor - a Halálunk , a Félelem óráján - ugyanis már bizonyossággá lesz előttünk , hogy Oda , ahova akkor megyünk , ezeknek " Gyümölcsit " nem vihetjük magunkkal , ahogy e régi - régi mondás tartja ; " A Halotti lepelnek nincs zsebe ! "
ellene-mondok-ateistak.jpg
   Ugyanakkor választhatjuk magunknak azt az   Életet is , amit Örökkévaló Halhatatlan Lelkünk - Isten végtelen Kegyelméből - azért kapott , hogy ebben a 98 % - ig állati testben kiteljesedhessünk az Embertestvéreink és Minden Teremtett Lény iránti Szeretetben , hogy Magunk Termtettségét is elismerve , Isten Gondoskodó Útmutatásai mentén rendezzük be Életünket , tudva , hogy ez esetben , de csakis ez esetben ( ! ) Ő a Körülményeik Istenévé is lesz . 
" Keressétek előbb Isten Országát és Igazságát és a többit ráadásul majd mind megkapjátok ! " ( Máté 6 / 33 )
   Ha ezt az Életet választjuk , akkor halálunk óráján nyugodt Lelkiismerettel gondolhatjuk át az itt töltött évtizedeinket , annak biztos tudatában , hogy - mivel jól Vizsgáztunk a Szeretetből - végre végérvényesen visszatérhetünk az Örök Szellemi Hazánkba , ahonnan annakidején - Isten Saját Képére teremtett Szellemi Lényeként - Istent megtagadva , elárulva , önként , Szabad Akaratunkból bizony - eszakítottuk magunkat .
 
biblia-2.jpgMost , hogy újra viharfelhők jelentek meg Európa egén , egyre több politikus és az " időváltozásban " érintett szakértő hivatkozik mondanivalójában a Keresztény mivoltunkra , a Keresztény értékrendünkre .
  Így volt ez mindig , mióta az emberi történelem legismertebb és legvitatottabb személye - bár Maga abszolut bűn nélkül való volt - öként alávetette Magát minden halálnemek legkegyetlenebbikének - a keresztrefeszítésnek .
jezus-ecce-homo-antonio-ciseri.png
   Higgyék el Testvéreim ; hatvan éves koromig kőkemény ateista múltam tükrében meg tudom ítélni , hogy a Kereszténységgel - ha azt a Forrása szándéka szerint töltenénk be tartalommal  , nem lenne semmi baj , sőt valójában az egyetlen kiutat jelenthetné abból a borzalmas Pokolból , amibe az Emberiség önmagát taszította .
 
  Csakhogy , ahhoz , hogy ez működjön -  talán még nem lenne későn - először is tisztázni szükséges ; mit is takar valójában ez a fogalom ; Keresztény ember ? Keresztény ember - Homo christianus - az , aki Jézus példája , tanítása mentén rendezi be életét , így Krisztusi , tehát Isteni módon igyekszik Embertársait Szeretni .   
"  Új parancsot adok nektek . Szeressétek egymást . Amint Én szerettelek benneteket , úgy szeressétek ti is egymást ! " ( János 13 / 34 )                                                                                                                                                         segitseg.jpgEbből  következik , hogy a Kereszténység fogalmának végérvényes tisztázásához elsősorban magát a Szeretet fogalmát kell tisztáznunk ,  ha életben akarunk maradni , ha nem akarjuk hogy az a szörnyű vihar - melynek sötét felhői már a láthatáron tornyosulnak - elsodorjon bennünket , immár végérvényesen .
Azonban nem azt a - többnyire  jóhiszeműségből félreértett , sokszor szándékosan félremagyarázott , eltorzított , lejáratott , prostituált  -  Szeretet fogalmat aminek döntő szerepe van abban , hogy az emberiség odajutott , ahova ...
    A Jézusi Szeretet az , ami az Univerzum összes Szellemi Lényére egyaránt érvényes Vezérelv  .
Ebből következik , hogy csakis ez lehet az Emberi Boldogság alapja és alapfeltétele is .
Az Emberiség legtöbb nagy Tanítója , Spirituális Mestere spir-11.jpgtöbbnyire eltorzítva , saját - ságosan értelmezve , a Forrás Nevének említését szándékosan kerülve adja tovább Jézus tanításait .
Ennek egyik oka az ezen tanítók tudatlanságán , önző , egyéni ambícióin túl az , hogy az emberek már nem kérnek a vallásokból , amiknek a nevében  a legszörnyűbb rémtetteket hajtják végre még napjainkban is .
             Sajnos mi emberek Jézusból is vallást kreáltunk .                Nem Ő csinált vallást Magából .
Ő sohasem volt vallás és soha nem volt vallásalapító    Ő - Isten Fiaként , Egyháza alapítójaként is - mindig A Magatartás volt , Aki földi működése során tanította , elébünk élte és halta az Emberhez , mint Szellemi Lényhez egyedül méltó Lét Magatartás Mintáját . *
A   Jézusi Szeretet Emberségbeli , tehát az Erkölcs területéhez tartozó fogalom .  A Világtörténelem során  - még senki nem tudta a Szeretet fogalmát - Őrajta kívül - nem hogy teljeskörűen meghatározni , de még csak körülírni sem .
Tetszik vagy sem , kénytelenek vagyunk elfogadni a végkövetkeztetést ;
Csak attól várhatunk Emberséget , aki Jézustól tanulja az Emberséget . * Más megfogalmazásban ez azt is jelenti , hogy ; Az Istentelen világ mindig is Embertelen világ marad *
   Az Emberség , tehát  a Jézusi Szeretet kritériumai leírhatóak mindössze három rövid mondatban ;
   - Akard mindig másoknak , tedd másokkal azt a Jót , amit magadnak is szeretnél ! ( és soha ne tedd mással azt , amit te sem szeretnél , ha mások veled tennének ! ) *
   - Bocsáss meg mindig , mindenkinek ! ( ahogyan te is szeretnéd , hogy neked is megbocsássanak mások , ha vétettél ellenük )*
   - Segíts mindig a valós szükséget szenvedőkön , amikor csak megteheted ! ( Az Okosság és az óvatosság Isteni Adományaival felfegyverkezve , hogy különbséget tudj tenni  a Valós Szükségletek és az Igények között ) *
ellene-mondok-like-4.jpg
Ha jól belegondolunk , azonnal beláthatjuk , hogy ha ezek közül csak az elsőt - a Júakarat szabályát - mindenki betartaná , tovább már nem lenne szükség ügyvédekre , bírákra , börtönökre , fegyveres testületekre és egyszer és mindenkorra véget vethetnénk a Vendetta örök körforgásának .
   Van azonban egy még ennél is értékesebb " hozadéka " az állapotszerűen gyakorolt Jézusi Szeretetnek .   Ha valaki - akár egy Közösség - ezen kritériumok mentén rendezi be minennapjait , máshogy fogalmazva ; követi , lemásolja , leutánozza a Jézus által tanított , elénk élt ( és halt ! ) Magatartás Mintát , akkor , de csakis akkor - azon túl , hogy végre , végérvényesen Hazatérhet Örök Mennyei Hazájába - már itt a Földön is elérkezik egy olyan Szívbéke állaptba , amit ez a Világ neki semmiképpen meg nem adhat , de ugyanakkor el sem vehet tőle .
Még senkinek nem sikerült megcáfolni azt a tételt , ami kimondja , hogy az Embei Boldogság alapja és egyetlen feltétele nem más , mint a Szívbéke tartós állapota .
   Jézus a  földi tartózkodását megelőző évezredekben is rendelkezésünkre bocsátott egy Zsinórmértéket , ami által bárki eljuthatott ( volna ) a Szívbéke állapotába , azzal a feltétellel , hogy az abban leírtakat magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el - mindhalálig .
mozes.jpg   A Tízparancsolatról beszélek , ami valójában nem is annyira Parancs , min tinkább egy Védőkorlát az Erkölcsi Rendben .  Igen , az Erkölcsi Rendben és - a félreértések elkerülésére - nem a Vallási Rendben ! Lévén , hogy ezek a Szabályok az Univerzum összes Szellemi Lényére érvényben vannak - világnézettől függetlenül .
Ha összevetjük a Jézusi Szeretet - Szabályokat a Tízparancsolattal , azonnal szembetűnik , hogy a kettő közé kitehetjük az egyenlőségjelet .
   Felfoghatjuk ezeket a Szabályokat egy egyfajta Programnak . Méghozzá az Univerzum értelmes Szellemi Lénye , Köztük a Homo sapiens számára is - a Teremtő által írt Programnak , amelynek segítségével , Teljes Életet élhetünk , hasonlóan az Értelem nélkül való állatokhoz , amelyek a beléjük kódolt Program alapján - eredeti élőhelyükön - egészségesen , Teljes Életet élhetnek .
eroszak-.jpgAz Isteni Programnak van egy sarkallatos pontja ; ha Szabályok közül csak egyet is figyelmen kívül hagyunk , vagy megszegünk , máris a Szeretet Körén kívülre ítéltük magunkat és Boldogságunkkal fizetünk Szeretetlenségünkért .
Két Úrnak ugyanis nem lehet szolgálni .
Nem nem szabad , nem lehetséges ! Amig be nem látjuk , meg nem bánjuk és Bűnbocsánatot nem kérünk vétkeinkért , addig csupán időleges , ideiglenes Bódultság állapotában lehetünk , de a Boldogságot kirekesztjük az életünkből .
   Itt van példaként a " NE ÖLJ ! " Parancs . Jézus soha , semmilyen körülmények között nem ad felmentést e parancs alól . Sehol nem találkozhatunk az Ő Evangéliumaiban olyannal , hogy például  " önvédelem " , vagy " szabadságharc "  címén szentesítette volna a másik ember megölését ! 

fegyverek-megaldasa-1.jpg

             Hogy ez a kijelentés sokakat megbotránkoztat ?
     Valahol el kell kezdeni , valamikor megálljt kell tudni parancsolni a " jól bejáratott " Vendettának , a " fogat - fogért " ál - Isteni " parancsolatnak " , hiszen mindenki - akinek van szeme a látásra - jól láthatja ; világunkat Embertelen viselkedésükkel végveszélybe sodortuk , megmentése már  csak gondolkodásunk átalakítása révén , Erkölcsi Síkon lehetséges .
Jézus azért jött közénk és azért van még ma is velünk , hogy segítsen nekünk ebben a Gondolkodás Átalakításban , hogy megtanítson minket Egymást Szeretni . Hogy segítsen helyesen újragombolni azt a kabátot , melynek Első Gombját - valamikor réges régen - rosszul gomboltuk be .
Ez az Első Gomb pedig nem más , mint az , hogy az Emberi Boldogsághoz csak egyetlen - ráadásul Egyirányú - Út vezet . Belülről kifelé és sohasem fordítva , mert ha a Boldogságunkat kívülről - a Körülményeink Megváltozásától - reméljük , ez az Út azonnal Zsákutcaként fog előttünk bezáródni .
Jézus elhozta nekünk , ide a Mindent Elvevés Sötét Világába az Irgalom , a Mindent Odaadás Világosságát .
Megvan tehát a lehetőségünk választani !
Most tehát , miután nyilvánvalóvá lett , hogy  a Keresztény Ember legfontosabb ismérve valójában a Szeretet , bárki belenézhet a Jézusi Varázstükörbe és maga eldöntheti ; Vajon tényleg Keresztény ember vagyok e ? Vajon tényleg Keresztény Nemzet vagyunk e  ... ? Vajon Európa valóban Keresztény földrész ... ?
 
Szent Pio atya jövendölése a magyarokról :
 
" Magyarország egy olyan kalitka , amelybő legyszer még egy csodálatos madár fog kirepülni . Sok szenvedés vár még rájuk , de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük . írígylem a magyarokat , mert általuk nagy bologság árad majd az emberiségre . "
    
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.