Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SORSOM " PIROS CSOMÓPONTJA " 2019 Augusztus 24 .

szeretetvendegseg-2018-aug-24--187-1.jpg

Sorsom Pirosbetűs Csomópontjához érkeztem földi Zarándokutamon az Úr 2019 . esztendejének Augusztusán a 24 . napon .

Két , illetve három olyan Dimenziókon átívelő eseményt sűrített be ebbe a napba a mi Urunk Ajándékképpen sokunk számára , amilyenek csak egyetlenegyszer fordulhatnak elő egy Emberszellem földi életében .

A Kereszt , a Vásárhely , Mártély vagy éppen Palé , illetve Körtvélyes felől tanya-hirdetes-2019-01--28--8-.jpgérkező vándorokat köszönti ezen utak kereszteződésénel ,  a Tölgyesi tanya telekhatára sarkánál , 2012 Karácsonya óta . 

A 2010 Július 20 . - ára - a Társammal , Ódor Edittel történt első találkozásom napjára - datálható , az Őnéki köszönhető Lelki Újjászületésemet követő második évben jutottam el odáig , hogy személyes kapcsolatba kerültem végre Urammal , a Forrás Jézussal . A megelőző két évben ugyanis még csupán az értelmemmel fogtam fel , hogy mit is jelent az , hogy " Én vagyok az Út , az Igazság és az Élet ! "

kereszt-felirat.jpg

Két év után tudtam először kimondani - miután mind az öt fogalmat meg tudtam tölteni érthető és élhető Tartalommal , hogy ;

" Mindenben alávetem magam a Te Akaratodnak . Elfogadlak Téged Uramnak , Szabadítómnak ! Elfogadlak Útnak , Igazságnak , Életnek ! "

szeretetvendegseg-2018-aug-24--187-.jpgA " Piros Csomópont " után , ismét az első Tanítómtól , Szepes Mária nénitől kölcsönzött " Dimenzió Pályaudvar " szóval tudom jellemezni ezt az eseményt az életünkben . Erre a " Pályaudvarra " érkezésemnek a Hála Emlékműve ez a kétkezi munkánkkal  elkészített , felállított kereszt .

A Kereszt számunkra is Győzelmi Jelvény , ezért is nincs rajta a Korpusz . Ha győzelmi Jelvény , akkor ez az Örömhír része , hiszen ezen győzte  le Urunk a Világot !

Hiszen Húsvét múltával Ő már nincs fenn a Kereszten , mert ahogy megígérte " Velünk van a világ végezetéig " Bőven elegendő volt nekünk minden Húsvétkor átelmélkedni és főleg  átélni az Ő mérhetetlen nagy  Kínszenvedését a Keresztfán , ahol bemutatta értünk az Ő felfoghatatlan nagy Áldozatát .

kereszt-szenteles-20190824--3-2.jpg

Nyolc év elteltével , 2019 Augusztus 24 . - én látta alkalmasnak az időt a mi Urunk , hogy sor kerülhessen végre a Keresztünknek a megszentelésére . 

Leányom Sonkoly Ági , Mónus Laci és Bakacsi Laci ( mindhárman tanyaszomszédaim ) Barátaim és Tanítvány Jelölt Testvéreim s magam jelenlétében Németh László Atya - Szeretett Barátom - végezte ezt a gyönyörű Szertartást !

Végtelen Hálával köszönöm meg Urunknak László Testvéremet  , Aki számtalanszor megsegített minket Editkémmel , a tíz évünk alatt , ami nekünk együtt megadatott .

Ugyanennek a napnak a délutánja még további két másik - Dimenziókon átívelő - Ünnepi Eseményt is tartogatott sokunk a számunkra . 

megemlekezes-oe-20190824--2-1.jpg

Olyan Ünnepek , olyan Ajándékok voltak ugyanis ezek , amelyeket biztosan magammal viszek Haza , miután a földi Órám majd egyszer szeretetvendegseg---14-.jpgmegáll  ... Ugyanakkor Dimenzióközi azért is , mert ezeknek  a Főszereplője már egy másik Dimenzió Polgára , a Feltámadás Ünnepének hajnalán az Örök Szellemi Hazánkba hazatért Társam , Szerelmem , Hitvesem ; Ódor Edit . 

Hogy ez a két ünnep létrejöhetett , az  szintén Németh László Testvéremnek köszönhető . Ő ugyanis azon túl , hogy a Szentháromság Templomban otthont adott a két eseménynek , még főszerepet is vállalt az egyikben .

Ö mutatta be ugyanis Ódor Edit Lelki Üdvéért azt a Szentmisét , amit az emlékezetes Prédikációjában sem nem Gyászmisének , sem nem Megemlékező Misének , hanem egy Örömteli Hálaadó Szertartásnak határozott meg .

A két délutáni eseményről - szervezési hiba folytán - sajnos mindössze két fotó készült , ezek is még a Szeretetvendégség előkészületei perceiben ...

A Szentmisét a résztvevők közül többen életük legszebb , leg meghatóbb Szertartásaként emlegették az este folyamán . Magam is , azonban ne én mondjam , hiszen én közvetlen érintettként elfogultnak számítok ... 

Most olyan kijelentést teszek , amire lehet , azt fogjátok mondani , hogy " Gyurinak a gyász elvette a józan eszét ... " , de várjátok ki a végét !

Nem kevesebbet állítok mint azt , hogy a Szentmise Liturgiájának megtervezésében maga Editkém is szerepet vállalt Interdimenzionális módon . Mert - kérdezem én - hogyan másként  történhetett meg az , hogy pont azoknak a Taizéi énekeknek az ünnepélyes , kórus és orgona kíséretes elfuvolázására kérte hozzájárulásomat Búza Andrison keresztül  Béres Dezső bátyám , egy héttel a Mise előtt , amelyek Editkém legkedvesebb , szinte naponta meghallgatott dalai voltak ... ?! Mondanom sem kell , hogy erről Editkém , mig testben itt volt közöttünk , nem beszélt sem Dezső bátyámmal  , sem mással rajtam kívül ...

Álljon itt - akár bizonyítékként is - ez az előbbi pár perces video , amelyet néhány nappal a Hazamenetele után készítetten Őnéki , legkedvesebb dalával , a

" Várj és ne félj , az Úr jön már . Várj és ne félj , hű szívvel várj ! " cíművel ... 

László Atya mély lelkiségű gondolatai mellett , ezek a dalok aztán szintén megtették a hatásukat ! Alig maradt szem szárazon ...

agape-vegleges.jpgÉreztem én , hogy itt nagy dolgok fognak történni . nem véletlenül lett a Meghívóim Mottója , hogy ;

" Gyertek , növekedjünk együtt a Szeretetben ! "

Ezt természetesen a Szentmisét követő Szeretetvendégségre is értettem . Az Agapéra a Templom hátulsó , Mária Hajójában , ebben a gyönyörűen felújított teremben került sor . Mint már írtam , a fotók még  az Agapé  előkészítése során készültek . A Szeretetvendégség két Háziasszonya ;  Ágnes és Koromné Kovalik  Anita , Tanítvány Jelölt Nővérem  közül itt - a Keresztszentelésnél már látott Ágnes Asszony szorgoskodik a süteményekkel .

megemlekezes-oe-20190824--1-.jpg

Sokan voltunk ! Olyannyira , hogy egyidejűleg be sem fért mindenki a megemlekezes-oe-20190824--2-3.jpgterembe . Ahogy ígértem a Meghívókon ; koccintottunk , üdítőztünk , sütiztünk , az Editkémről , az Ő Életéről készült 300 vetített fotóban és a háttérben , halkan szóló muzsikában , az Ő kedves zenéiben - köztük a Taizéi énekekben gyönyörködtünk s beszélgettünk több , mint egy órán keresztül . Hogy mi tette ezt az Agapét is ma Interdimenzionálissá  ?

Hát az , hogy a Szeretet olyan szinten volt jelen az itt lévők Szívében , hogy azt többen kifejezésre is juttatták ;

" Köszönöm szépen az estét ! Emelt engem ez az este !" ... 

" Én ma itt növekedtem ! Köszönöm  ! ... " 

" Jó volt látni Editet újra ránknézni , mosolyogni ... "

" Sok jó érzésben volt részem . "

" Nem ismertem Őt személyesen , de olyan Szeretetet árad a képeiből felém , hogy , ha eztán bajban leszek , Őhozzá is fogok Imádkozni ... "

Befejezésűl kimondhatatlanul Hálás szívvel köszönöm ezt a Gyönyörű Napot - sorsom " Piros Csomópontját " - Németh László Testvéremnek , Béres Dezső bátyámnak , Búza Andrisnak , a Templom Kórusának , az este Háziasszonyainak és Valamennyiőtöknek , Akik ma itt jelenlétetekkel Megtiszteltétek Társamat , Ódor Editet  , az Ő Halhatatlan , Gyönyörű Lelkét !

A mi Urunk Jézus Krisztus Irgalmas Szeretete és Áldása legyen Mindannyiótokon és Szeretteiteken !

Ámen !

Utóirat : Néhány a kedves zenéinkből :

TAIZZÉI 1 NE FÉLJ.mp3

TAIZÉI2-VÁRJ-ÉS-v2.mp3

TAIZÉI 3 BIZAKODJATOK.mp3

Taizéi énekek Irgalmas Istenünk.mp3TAIZÉI-ADAGGIO-HAUSER-v1.mp3

TAIZÉI CALLAS TOSCA (1).mp3

TAIZÉI VÁGOTTF.-Chopin-Nocturne-in-c-sharp-minor-for-violin-and-piano_-YuEun-Kim-Violin-vágott (3).mp3

TAIZÉILoLa Hauser - Nocturne.mp3

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nagyvárad

(Szilágyi Erzsébet Ildikó, 2019.08.26 09:09)

Dicsőség Istennek ezért az alkalomért , remélem sokan megértették , miért is vagyunk mi itt a földön.Drága Jézus , köszönjük , hogy TE mindig itt vagy közöttünk és összekötöd lelkeink az örökkévalóságban.

Re: Nagyvárad

(Tölgyesi György, 2019.08.26 09:48)

Drága Tanítvány Nővérem Ildikó ! Köszönöm Urunknak , hogy Te már Érted és Éled is földi Zarándokutunk Értelmét !