Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ISTENMORZSÁK 19 . / 1 . MENNYEI KENYÉR

istenmorzsak--19-kep.jpg

Nektek is ismerős ez a kijelentés ? " Ahhoz , hogy jó ember legyek , nekem nem kell templom , nem kellenek papok és nem kell Isten ! " Meg hogy ; " Miért engedi , hogy hogy hagyhatja Isten ... : Hogyan mondhatják , hogy Isten szeret minket mikor ... stb  ? "

istenmorzsak--19-1.jpg

Hatvan éves koromig , alvó tudatlan , de azért öntudatos , keményfejű , Istentagadó ,  természettudományos , matrialista ateistaként magam is szószerint így gondolkodtam .

Most 68 évesen szeretném Veletek megosztani mindazt , amit a nyolc év alatt Istenről és rólunk Emberekről megtanultam , hogy segítsek Nektek " megspórolni " 100 , 1000 vagy akár egymillió évet , amit már már kellemesebben is eltölthetnénk , mint , ahogy itt múlatjuk ebben a földi Pokolban , ebben a keserves Javítóintézetben bukdácsolva életről - életre .. 

Drága Keresztény Testvérem ! Kérlek , ezúttal kivételesen ne hagyd itt abba , mikor ezt olvastad : " ...életről életre ... "

Megígérem Neked , hogy jóleső érzéssel fognak elgondolkodtatni a következő sorok és , hogy senki nem akar Téged arra rávenni , hogy változtasd meg az eddigi nézeteidet . Ez természetesen a Te Szabad Akaratodra lesz bízva !

Az Ember egyszeri földi életén alapuló tanítás - akárhány százezer könyvet írtak is erről a teológusok , filozófusok - máig képtelennek bizonyult arra , hogy értelmünket megnyugtató módon igazolja Isten Abszolut Igazságosságát , irányunkba gyakorolt Irgalmas Szeretetét .

A korai gyermek halálok , a holtan születések , vagy fogyatékkal születések , a betegségek , a kiszámíthatatlan , váratlan istenmorzsak--19-2.jpghalálesetek ,  az ordító megélhetésbeli , társadalmi , faji , etnikai igazságtalanságok , a háborúk és sorolhatnánk ... , azonban még azt a néhány százalékot kitevő hithű  ,  Keresztényt is elgondolkodtatják , akik mindenben , vakon engedelmeskednek az Irástudóiknak , az egyházi előljáróiknak , hiszen tőlük kérdéseikre jobbára csak ezt a választ kapják : " Isen útjai kifürkészhetetlenek ! "

Holott ez az Út nagyon is " kifürkészhető " , amióta Jézus életével , halálával megmutatta nekünk ; " Én Vagyok az Út ... ! " ( János 14/6 )

Talán már Ti is elgondolkodtatok azon , hogy az 1500 ( ! ) évvel ezelőtt , egy római császár által elnökölt ( ! ) Zsinaton Fekete istenmorzsak--19-3.jpgListára tett , valójában hivatalosan ki sem tagadott , azidáig  vezető dogmának számító újraszületés ( reinkarnáció ) tana Kinek , Minek az érdekei miatt nincs  rehabilitálva mind a mai napig a Katolikus és a belőle származtataott egyházakban ! ( A tengeren túlon az emberek 75 % - a vallja  )

A Reinkarnáció , az emberi testben történő többszöri újraszületés elfogadásával - szemben az említett százezernyi könyvvel - egy füzetnyi terjedelemben levezethető , bebizonyítható , értelmet megnyugtató módon igazolható Isten Abszolut Igazságossága , Emberszeretete .

Hogy hogyan , arra néhány gondolatébresztő példán keresztül vissza fogok térni , elöbb azonban röviden elmondom Nektek , mire alapozom mindezeket .

istenmorzsak--17-5.jpg

Jelenlegi hitem és tudásom szerini az anyagi Világegyetem - az Univerzum -az " Idők kezdetén " ( A Teremtés Könyve / Genesis ) egyetlen pillanat alatt , egyetlen pontból keletkezett . Ezt az u.n. " Nagy Bumm " elméletet mára minden meghatározó  természet - és nem természettudományos irányzat megalapozottnak tartja .

A " Nagy Durranást " megelőzően csupán Szellemi Dimenziók léteztek , amiket a Végtelen Intelligencia - Isten által teremtett elképzelhetetlen számú és fajtájú Szellemi Lény népesített be .

Ami ebből minket húsbavágóan érint az az , hogy Isten a " Saját Képmására és Hasonlatosságára " ( Genesis ) bizonyíthatóan csupán egyetlen fajt , az Embernek nevezett Szellemi Lényt teremtette , még " az Idők kezdete előtt ..."

istenmorzsak--19-adam-eva.jpg

( Szemben a jólismert , számunkra éretlen , kiskorú embertömegek számára kreált tanmesével , ahol el akarják hitetni velünk , hogy Isten Homo sapiens kinézetű , hamár a saját képére ilyennek teremtett minket ... )

Hogy miért tette mindezt eképpen , arra ( is ) Jézus Evangéliumaiban találjuk meg a választ , " Legyetek tökéletesek , amint a ti Mennyei Atyátok is Tökéletes ! " (  Máté 5 / 48 )

Isten ezzel a tettével gyakorlatilag megalkotta a Maga számára a majdan különleges feladatok teljesítésére szánt , megbízható , speciális , tökéletes Munkatársai seregét - az Ember Szellemet .

Ehhez a feladathoz azonban kemény tanulás és még keményebb vizsgák szükségeltetnek .Vagy el tudnál képzelni egy ú.n. " Tökéletes Katonát " évekig tartó különlegesen szélsőséges körülmények között zajló kegyetlen kiképzések sora nélkül ? Bizony nem ! Ahogy a fémek is izzó kohókban tisztulnak , edződnek , vagy emberi ( Zoráni ) hasonlattal élve ;

" Hogy tudd , egy pohár víz mit ér , ahhoz sivatag kell " 

Az anyagi világra jellemző kettősség miatt ugyanis képtelenek lennénk valamire azt mondani , hogy meleg , vagy sötét , gyors , vagy Rossz , amíg a hideget , a világosságot , a lassúságot , vagy a Jóságot meg nem tapasztaljuk , vagy éppen fordítva , így vagyunk " kitalálva "

istenmorzsak--19-5.jpg

Ez a megtapasztalás szükséges ahhoz , hogy majdan , Szabad Akaratunkból Hitelesen tudjunk végre választani  a Jó és a Rossz között 

Hát , bizony ez a célja az Ember Szellemeknek ide , az anyagi világba , a Sátán Birodalmába történő újra és újra megtestesülésének ( Reinkarnáció ) .

Míg végül mindannyian - ki előbb , ki jóval , jóval később -  a " Vetés - Aratás öröktől fogva létező Isteni törvénye irányítása alatt  , le nem tudunk vizsgázni az Univerzum alaptörvényéből , a Szeretet Jézus által elénk élt - halt

- Soha senkinek nem ártás 

   - A mindig mindenkinek megbocsátás és a 

   - Valós szükséget szenvedőkön segítés Törvényéből . ( Jézus / A HANG / www.web-hang.hu )

Ezután már nem kell többé ide visszaszületnünk , készen állunk arra , hogy Isten különlegesen képzett Munkatársaiként megkapjuk Őtőle az első megbizatásunkat , valahol - tán egy innen millió fényévekre levő Galaxis egyik kis Bolygóján .

istenmorzsak--19-tavoli-galaxisok.jpg

Jézus tanításaiból nem csak azt tudhatjuk meg , hogy hogyan érhetjük el már itt a Földön  , gondolkodásunk átalakítása révén a Szívbéke állapotát , ami köztudomásúan az Emberi Boldogság egyedüli feltétele , hanem azt is hogy az emberi Szellem élete örök , hazája az  Örök Szellemi Haza s hogy az Örökkévalóság Valóság . 

Halálunkkor így valójában , minden " szereplésünk " után nem történik más , mint már annyiszor , hogy Hazamennek a " színészek " a saját Családjukhoz .

Ha egyszer végre túl tudnánk tenni magunkat valamelyik szerettünk távozásakor a magunk önző " mi lesz VELEM ezután ? " beidegződésén s inkább a hazafelé tartóval örülnénk , érte imádkoznánk , talán magunknak is , az utazónak is könnyebb lenne ez a mindenki életében biztosan bekövetkező esemény megélése .

istenmorzsak--19-6.jpgSzokatlan gondolat ? Madagaszkáron például nem is annyira ...

" Ti emberek akkor örültök , amikor együtt kellene sírnotok az  a földi Siralomvölgybe , megpróbáltatásai színhelyére éppen leszületett kisgyermekkel és akkor sírtok , amikor együtt kellene örülnötök a hosszú földi szenvedéseitől éppen megszabadult Hazafelé tartóval " ( Jézus / A HANG / www.web-hang.hu )

 

Ebben szeretnék segíteni én is Nektek ( bár még magam is " csak fejben " vagyok " jó " ) azzal is , hogy a Tanítvány Tölgyesi György lapomra feltettem néhány dokumentum filmet , amik azoknak a beszámolói alapján készültek , akik bizonyíthatóan már jártak OTT . 

Folytatás a 19 . / 2 . részben

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.