Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ISTENMORZSÁK 16 . / 17 .

istenmorzsak-16-16-big-bang-kep-kesz.jpg

A 16 . ÉS A 17 . RÉSZ EZÚTTAL EGYBEN 

16 . /

Garantálom ; " ki fogod Magad húzni " , miután elolvastad ezt az írást , bárki légy is , függetlenül kortól , nemtől , rangtól , végzettségtől , világnézettől , egészségtől ...stb

A következő idézetet  mindenki kívülről fújja , de miután úgy tűnik , a világunk nagyon nem ilyen - gyorsan félre is tesszük , hiszen , enyhén szólva komolytalannak tűnik , legyen bár többezer éves is a forrása .

" Isten a Saját Képére és hasonlatosságára teremtette az embert " ( A Teremtés Könyve / 1 / 26 )

istenmorzsak-16-genesis-kep.jpg

Ami miatt ebből a számtalanszor idézett állításból annyi félreértés , zavar , értetlenség származott és végeredményben világszerte egy teljesen hamis Istenkép kialakulását eredményezte , az az , hogy a tisztelt Írástudóink - az elmúlt kétezer év alatt - " elfelejtették hozzátenni a Lényeget ; nevezetesen azt , hogy Szellemi  és nem testi ( Homo sapiensi * ) mivoltában teremtette Isten a Saját Képére és hasonlatosságára az Embert , még az Idők kezdete előtt . Lévén , hogy - szemben önmagukkal - minket , a többi embert olyan buta , saját értelem és akarat nélkül való , önálló gondolkodásrea képtelen gyermeknek tartottak , akiket csak ilyen előre megrágott egyszrű étellel lehet táplálni , mint pl ez a történet :istenmorzsak-16-adam-eva500.jpg

Arról , ahogy én látom , hogy ez a Szellemi Lény hogyan , mikor , miképpen és miért szakadt el Istentől az Idők kezdetének pillanatában és főleg , hogy miért is kellene nekünk " kihúzni magunkat " , a következő részben fogok írni .

Ebben a 16 . ISTENMORZSÁK - ban most fantázia serkentő " házi feladatul " csupán egy kérdést teszek fel Nektek ; Tud e valamelyikőtők ( legyél bár Írástudó , vagy csupán egy nyitott gondolkodó elme ) a Szentírásban olyan Teremtményről - az Emberen kívül -  az Isten alatti hierarchia  ranglétráján ( Angyalok , Kerubok , Arkangyalkok... stb ) , akit Isten szintén a Saját hasonlatosságára teremtett volna ?

istenmorzsak-16-gabriel-maria-kesz.jpg

A következő ISTENMORZSÁK - ban elmondom , miben látom én ennek az idézett kijelentésnek a ránk nézve nagyszerű , de egyben végzetes jelentőségét és konklúzióját .

* : Testünk felépítése biológiailag , genetikailag több mint 95 % - ban megegyezik több földi emlősállattal ,. így elmondhatjuk hogy istenmorzsak--17-1.jpgaz Ember , ez az Öröklétre teremtett Szellemi Lény a Homo sapiens nevű állati létforma testében tölti rövid fizikai létét a Földön , hogy növekedhessen a szeretetben , erre másokat is megtanítson - hogy végre visszatérhessen Örök Szellemi Hazájába .

17 . /

A legtöbben Nem - mel válaszoltatok a kérdésre , hogy ; " Teremtett e Isten a Saját Képére más lényeket is az Emberen kívül , a Szentírás szerint ? " Voltak , akik megjegyezték , hogy jezus-faradtan-polenov-reszlet---az-vesse-ra.jpgaz Angyalokat is ember alakban szokták ábrázolni . Igen , valóban . Ennek az oka bennünk rejlik , hiszen földi szemmel , földi értelemmel így tudjuk leginkább szemléletesen elképzelni az egyébként számunkra láthatatlan , de nyilvánvalóan körölöttünk tüsténkedő Égi Lényeket . Megjegyzem , Jézus , mint Isteni Személy is emberi alakban élt köztünk és tanított minket . Lévén , hogy ember csak magához hasonló embert tud szabad akarattal , meggyőződésből követni , leutánozni , elfogadni .

Jelenlegi tudásom és hitem szerint az " Idők kezdete előtt " csupán szellemi dimenziók léteztek ( Ezt emberi agyunkkal úgy lehet elképzelni , mint egy üres teret , ahol csak különféle Energiákat / mágneses , elektromos ...stb / lehet kimutatni ) , bennük megszámlálhatatlan Szellemi Lénnyel - Isten Teremtményeivel . Köztük az Ember - nek nevezett Szellemi Lényekkel , akik valami oknál fogva egészen különleges helyet foglaltak el az Égi Hierarchiában ; Őket - egyedül őket ( bennünket ) Isten a Saját Képére és  hasonlatosságára teremtette !

istenmorzsak--17-22.jpg

A Genesisen kívül van az Evangéliumban is több utalás  a kitüntetett , megkülönböztetett helyzetünkre ; 

" Ti azért legyetek tökéletesek , mint ahogy a ti Mennyei Atyátok is az ! " ( Máté 5 / 48 )

istenmorzsak--17-9.jpgEzt a mondatot sokan nem tudják értelmezni , bele is kötöttek sokszor rendesen , holott egyszerű a magyarázata ; A számunkra adott szerepben , feladatban , küldetésben vár el csupán tökéletességet Tőlünk Isten .

Isten tehát számtalan egyéb teremtménye mellett megteremtett egy Számára különösen kedves , Őhozzá mindenben hasonlatos Szellemi Lényt , az Embert , megszámlálhatatlan példányban , de olymódon , hogy mindegyikünkből csupán egyetlen egyet készített , így véletlenül sem volt  egyikőnkből se kettő . 

" Hidd el , úgy szeretlek téged , mint senki mást . Ha még valakit úgy szeretnék , mint téged , akkor kettő lenne belőled .( Jézus A Hang / www.web-hang.hu )

A Mennyei Hierarchia csúcsán Lucifer , a gyönyörű nevű Fényhordozó állott , aki szinte minden hatalmat , képességet megkapott Istentől , mint Jézus - az egyetlen " ... nem Teremtmény ... " Pontosan ez a tudás tette őt elbizakodottá , mondván ; " Mindent tudok én is , min ez az Istenfiú , akkor meg mért kellene nekem szót fogadnom őnéki ? "

 

Ezzel a gondolattal el is Indult a brilliáns évmilliárdos Isteni Terv . A Fényhordozó " bekapta a horgot " és ezzel - tudtán és akaratán kívül - maga vált az Isteni Szándék Fő kivitelezőjévé !

Az események innentől gyorsan követték egymást . Lucifer elhitette a tanítványaival - velünk Emberszellemekkel - hogy ő annál az Égi Világnál érdekesebb , izgalmasabb , kívánatosabb világot tud nekünk nyújtani , ha hátat fordítunk annak a " nyikhaj " Jézusnak , meg az " Öregnek " és innentől csak neki fogadunk szót . 

istenmorzsak--10.jpg

Hát bizony , döntő többségben mi  be is vettük ezt a horgot .

Isten és Jézus csak erre az alkalomra vártak , hogy hatalmas haragot színlelve kiűzhessék , kitaszíthassák ezt a lázadó , szófogadatlan népes társaságot az Örök Szellemi Hazából ( " óvodás  " változatban : a Paradicsomból ) 

istenmorzsak--17-3.jpg

Michelangelo : Kiűzetés a Pradicsomból

Az írástudóink ezt úgy magyarázták évezredekig nekünk  , hogy " bűnbe " estünk és Isten csalódottságában - elzavarta Ádámot és Évát , vagyis bennünket , a Kertből ...stb .

Ezzel nyer értelmet , hogy miért írtam az elején , hogy ez a történet is felelős a hamis Istenkép kialakulásáért . Miért ? Mert ezzel nem kevesebbet állít Istenről , mint hogy nem tökéletes , hogy elszúrta  aTeremtést , selejtet teremtett és nem gondolta előre , hogy " bűnbe " fogunk esni .

Hát , nagyon is tudta mit csinál !

Amikor a legfőbb Kegyelmet ( amit Szellemi Lény kaphat ) , a imadsag-rembrandt-bunbeeses.jpgSzabad Akaratot belénk táplálta , már tudta , hogy mindent ki akarunk majd próbálni , hogy minden " almát " meg fogunk majd kóstolni .

A képen  Rembrandt , Bűnbeesés

Az úgynevezett " kiűzetéssel " nem tett mást , mint egyszerűen " szélnek eresztett " bennünket , méghozzá   , abban az Időpillanatban , az " Idők kezdetén " , amikor a " semmit " a Végtelen Energiát egy pillanatba , egyetlen pontba sűritve - létrehozta az Anyagi világot . 

( Ezt a valószínűtlenül hangzó állítás mára elfogadottá vált minden meghatározó természettudományos és nem természettudományos körben egyaránt . Lényege , hogy az egész anyagi Világegyetem valamikor tizenmilliárd évvel ezelőtt egyetlen pillanatban , egyetlen pontban keletkezett az előtte meglévő végtelen mennyiségű Energia összesűrűsödése , majd felrobbanása révén . A " NAGY BUMM -ról már mindannyian hallottunk )

istenmorzsak--17-5.jpg

Az Anyagi világnak meghatározó szerepet szánt Isten . 

Ez a térben és időben véges  , tűzforró , vagy jeges , vakítóan fényes , vagy dermesztően fagyos , felemelő , vagy a mélységbe taszító , hol kacagó , hol gyászba boruló világunk ugyanis a Sátán , Lucifer , Nagy Megtévesztő , a Diabolosz - Nagy Szétdobáló , a Gonosz , a Sötét Erő Birodalma és miután a Sátáné , azért Sátáni itt minden . Egyszerűen azért , mert Isten Őnéki adta !

tanitvany-jezus-megkisertese.jpg

" ... mert mindez az enyém és annak adom , akinek akarom ... " ( Lukács 4 / 6 )

Most , ennek a talán hosszúra sikeredett írásnak a végén elárulom nektek ; miért is kell nekünk annyira " kihúznunk magunkat "

Isten azért eresztett szándékosan " szélnek " ebbe az anyagi világba ( a Homo sapiens nevű állati létforma testébe öltöztetve )  bennünket , hogy itt kedvünkre megtapasztalhassunk mindent , amit a Sátán csak mutatni tud nekünk , hogy végül eljuthassunk arra a pontra , hogy Szabad Akaratunkból ellene tudjunk mondani a Rossznak , a Bűnnek , hogy Szabad Akartunkból választhassuk a Rossz és a Jó közül végre - ki tudja hány életeten át tartó próbálkozás , próbatételek után , a " Vetés / Aratás " Öröktől fogva létező Karmikus Isteni Törvényének engedelmeskedve 

istenmorzsak--17-8.jpgA Vetés / Aratás , az Isteni Igazságosság Reinkarnációs Törvénye szerint könnyen előfordulhat , hogy egy éhező afrikai sokgyermekes családban születsz meg újra előző önző , fényűző életedet követően .

 - az Abszolut Jót , a Szeretetet - az Istent . Gondoljunk csak bele ; Nem kell e a kőnek kohók tisztító , edző tüzén átmenni , míg végül színtiszta fém nem válik belőle . Vagy , ahogy Zorán énekli a Testvére szövegét " Hogy tudd , egy pohár víz mit ér , ahhoz sivatag kell " , hiszen ebben a kettősség alatt álló világban minden csak az ellentéte megtapasztalása nyomán tudatosulhat bennünk . Azért érzel valamit például melegnek , könnyűnek , világosnak ...stb , mert már ismered a hideget , a nehezet , a sötétséget ...

Isten tudta , hogy ez a folyamat egy időigényes elfoglaltság lesz , de az Idő csak az anyagi világ sajátja . Istennek van ideje , Ő     " ráér " visszavárni minket .

" Mindenkit Magamhoz vonzok "  , mondja Jézus (János 12 / 32 )

Igen ! így nyernek értelmet a " Saját Képére teremtett " és a " Legyetek Tökéletesek " szavak , hiszen Isten nem kevesebb szerepet szánt nekünk , az Ő kitüntetett Szellemi Lényeinek , mint azt , hogy amint levizsgáztunk végre az Univerzum Alaptörvényéből , a Szeretetből - különleges kiképzések során átesett , elit  Munkatársaivá fogadhasson bennünket  a Teremtés végtelen folyamatában az Örök Szellemi Hazánkban .

Kedves Barátaim! Megköszönöm , hogy végigolvastatok . Ha egyetértetek az írással , kérlek osszátok meg , mert a Fészbuk számomra agy hétre letiltotta a megosztásokat ! ( az Ördög tényleg nem alszik ? )

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.