Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


EZT OLVASTÁTOK LEGTÖBBEN : MIÉRT ? WHY ? WARUM ,? POURQUOI , ZASTO ?! ...

   

gun-and-bible.jpg      

Érdeklődésetek a téma iránt fölülmúlta elképzeléseimet , ezért kiegészítettem néhány gondolattal ezt a jegyzetet . 
tanitvany-megcsalva.jpgA szövegben utalásokat találtok a Tanítvány más írásaira , ahol bővebben olvashattok az itt csak néhány mondatban érintett témákról .
 
Hányszor elhangzott ezer évek alatt hol kétségbeesetten , hol csalódottan - néha öklünket az Ég felé rázva - , hogy " Hogy hagyhatta , miért engedte Isten !? , Miért büntet minket Isten !? "tanitvany-ketsegbeeses---angyala.jpg
tanitvany-banat-2.jpgÉrtelmes gondolkodás helyett hányan váltunk inkább hívőből , sőt Istenszeretőből - ateistává mondván : " Ilyen Isten , aki eltűri a gonoszságot , az erőszakot , az igazságtalanságokat  - nem kell ! Pláne nem kell egy büntető Isten ! Sőt - nincs is Isten ! "
Ezúttal azonban kíséreljük meg inkább feltételezni , hogy mi van , ha mégis létezik  AZ ABSZOLUT IGAZSÁGOS ÉS  CSAKIS SZERETNI TUDÓ ISTEN és mi van , ha a gond és félreértés csupán a mi hamis Istenképünkből ered ?
Mint már annyiszor , itt is segíthet , ha komolyan vesszük a legrégebbi írásokat - ezúttal a kétezer éves Evangéliumokat .
 
" ... fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt és esőt ad mind az igazaknak , mind a bűnösöknek . " ( Máté 5 /  43 - 48 )
 
Sokónk kívülről idézi a fenti versszakot , csak éppen elgondolkodni felejtettünk el azon , hogy mit is jelent ez az állítás !
Ez a szövegrész nem kevesebb mint Isten meghatározása .
Az a meghatározás , amit mi oly gyakran elcsépelt közhelynek tartunk , nevezetesen , hogy Isten Maga a Szeretet ! Azt jelenti , hogy Isten folyamatosan árasztja ránk - Mindíg és Mindenhol - az Ő Szeretetét , Áldásait . Ebből az következik , hogy Isten nem tud Nem Szeretni , mert ha tudna , nem lenne Isten ! Ha félreteszünk minden kétségünket és kezdeti feltételként legalább " feltételesen " elfogadjuk ezt az állítást akkor bizony más " bűnbakot " kell keresnünk rossz sorsunk okozójául .
Előbb azonban fantáziaserkentőül felsorolok néhány - a természettudományos - materialista - ateista ( tehát a " legkeményebb fajtából való " ) olvasók számára is elgondolkodtató tényt az állítás komolyságának alátámasztására .
tanitvany-fold---hold---nap.jpg
Gondoljunk csak le például , hogy egy minden elképzelhető szempontból élhető gyönyörű Bolygó van nekünk itt berendezve , tényleg mindennel , amire csak szükségünk lehet .
Például a különös módon minden kataklizmát túlélt tengeri algák biztosítják immár két és fél milliárd éve állandó összetételű légkörünket .
tanitvany-tengeri-algak.jpg
A Naptól való távolságunk pontosan az élhető hőmérsékletet , a megfelelő távolságra keringő Holdunk pedig a biológiai létünk legfontosabb feltételét , az évszakok változását biztosítja .
Pár százalékkal kevesebb , vagy több távolság - mindkét esetben nagyon más klímát eredményezett volna ! ( Az Értelmes Tervezésnek a Mindenható egyébként monumentális " Emlékművet " is állított , azt remélve , hogy egykor értelemre jutva majd megemlékezünk arról , hogy minden ami minket körülvesz , az Ő szeretetének megnyilvánulása ) Az " Emlékmű " pedig eképpen néz ki :
tanitvany-napfogyatkozas.jpg
Az egy a Tízmilliárdhoz ( 1 : 10 000 000 000 ) való valószínűsége ellenére a 384 000 km - re keringő Hold pontosan ugyanakkora átmérőjűnek látszik a Földről , mint a 150 millió km ( 150 000 000 )távolságra levő Nap ! 

tanitvany-holdfazisok.jpg

Ez azonban még nem minden . Ugyanekkora a valószínűsége annak is , hogy egy bolygó tengelyforgási ideje hajszálpontosan megegyezzen a keringési idejével . Hát a mi Holdunk ezt teszi , így évezredek óta mindig ugyanazt az arcát mutatja felénk , olyannyira , hogy a másik oldalát csak űrhajóról lehetett feltérképezni ! Mi más lenne ez , mint az Alkotó kézjegye ?

tanitvany-hold-elso---hatso-oldal.png

Az Űrből visszatérve a Földre láthatjuk ( bizonyított ) , hogy a több tíz millió fajból álló ( állatok - növények - gombák ,  jelenleg tizenkét milliónál tart a számlálás , csak sajnos ebből naponta kipusztul száz faj !!! ) élővilágunk biztosítja a Bioszféra  stabilitását , tanitvany-mehek.jpgami ugyancsak hajszálon múlik , ha belegondolunk , hogy a Bioszféra , az életre alkalmas víz , föld , levegőrétegek átlagos vastagsága mindössze 20 km ( ! )  a Föld 17 000 km - es átmérőjéhez képest , arányaiban ez annyi mint egy  fél méteres léggömb héja .  
Ennél a témánál lenne talán érdemes elgondolkodni az Einsteini végkövetkeztetésről , nevezetesen :   ... ha a méhek kipusztulnak , az emberiségnek négy éve marad hátra ... " , lévén , hogy a Természet védelme az Emberiség önvédelme .
 
tanitvany-bioszfera.jpg
 Ha valaki kétkedne abban , hogy az élővilág nélkül nem lenne élhető ez a Bolygó , elmondom , hogy például a tengeri algák biztosítják a légköri Oxigén 95 ( ! ) százalékát . Továbbmenve ; amíg a kémiai gyógyszerekkel el nem feledtették velünk , a régiek még " tudtak valamit " . Tudták , például , hogy " Isten Patikájában " egymillió gyógynövény faj várja , hogy szakítsunk belőlük ...
Az élővilág , az Ember alatti világ táplál , szolgál bennünket és ezt teszi évmilliók óta . Gondoljunk csak bele az egykori őserdők és tengeri növények , állatok maradványaiból keletkezett szén , olaj és gázkincs jelenkori jelentőségébe !
Az ember alatti világ egy minden részletre kidolgozott Program alapján születik , növekszik , szaporodik él , hal , teszi , amit tennie kell , az adott élőhelyre tervezett tökéletes szervei segítségével .
tanitvany-elovilag.jpg
Ezt a működést mi emberek csak elrontani tudtuk a Szabad Akaratunkkal irányított - a Jó és a Rossz megkülönböztetésére kapott Értelmünkkel .
Értelmünkkel , Lelkiismeretünkkel okosan gazdálkodva az egész Emberiség minden szükségletét képesek lennénk előállítani , mintegy Megteremteni , lévén , hogy Isten - Szellemi Lényként - Önmaga hasolatosságára teremtett minket , ahogy erre a tényre Jézus határozottan fel is hívta a figyelmünket . És Ő nem beszélt soha a " levegőbe.
" ...ti azért legyetek tökéletesek , ahogy mennyei Atyátok Tökéletes ! " ( Máté 5 / 48 )
Ez a korántsem teljes felsorolás alátámasztja  azt , hogy Isten Szeretetének számtalan megnyilvánulásával árasztja el folyamatosan a Föld nevű bolygóra - a Homo sapiensnek nevezett állati létforma testébe rendelt Szellemi Lényeit , az Embert .
tanitvany-szelmalom.jpg
 
 
" Ha valakinek van füle a hallásra , hallja . " ( Márk 4 / 23 - 25 )
Rendelve lennénk ide a Földre , másként fogalmazva ; küldve ? Vajon miért ?
Először is itt a Földön mi valamennyien az Ő eredetileg Tökéletes ,majd Tőle a Világ kezdetén ( Bünbeesés , Kiűzetéés , Nagy Bumm ) elpártolt teremtményei vagyunk .( A KIŰZETÉSRŐL ( FELNŐTT VÁLTOZAT ) - ban erről bővebben írtam )
Isten abban a biztos tudatban teszi lehetővé - akár többszöri megtestesülés révén is - földi létünket , hogy a Bűnnek nevezett cselekedeteink és a Szeretet cselekedeteink révén előbb - utóbb valamennyien valós Önismeretre jutva , lelkiismeretünktől vezérelve visszatérünk ( Megtérés ) Őhozzá , az Örök Szellemi Hazába . 
" Mindenkit Magamhoz vonzok . " ( János 12 / 20 - 33 )
Ő pedig Türelmes , hiszen Ő Maga  a Türelem .
" Egy nap az Úrnál annyi , mint ezer év és ezer év annyi , mint egy nap . " ( Péter 3 / 8 - 14 )
Egyesek odáig mennek , hogy elkeseredésükben , tudatlanságukban magát Istent okolják azért , hogy a földi létet Pokolinak éljük meg .

644137_602684973122038_1978055960_n.jpg

Annyiban valóban okozója a " Pokolnak " , hogy bármit , mindent megenged nekünk , hogy megtehessünk itt a Földön .  A mi érdekünkben engedi ezt meg nekünk . Annak érdekében , hogy egykor - ha majd végképpen megszabadulunk az anyagi világ vonzásától , ha már kellőképpen megismertük  a Rosszat és a Jót egyaránt , ha már külön is tudjuk választani egymástól ,  ha már nem filozófáljuk meg az Önzésünket , ha már ellene tudunk mondani a Gonosznak - visszanyerhessük  Örökkévaló Énünket , hogy végre a Mindenség Öntudatra ébredt , Önismeretre jutott nagyszerű Polgárai lehessünk újra .
Hogy mit is teszünk - mi emberek - itt a Földön ?
Ebbe a Tükörbe egyszer bizony bele kell néznünk .
Ezt a Tükröt Isten tartja elénk .
tanitvany-csuszopenz.jpg
A tükörben aztán megláthatjuk , hogy nem az Ő " büntetése , haragja " miatt nem megy jól a dolgunk , hanem mi nem vagyunk jók , mi magunk tesszük az életünket Pokollá .
A cselekedeteinkkel építettünk és építünk ma is áthatolhatatlan Falat magunk és Isten közé .

tanitvany-haboru-1.jpg

Így világunkban , ahol persze nagyon rosszul érezzük magunkat , egyszerűen mér nem is érzékeljük , hogy Kint mindig süt a Nap , árad a Fény , hogy a " felhők fölött mindig kék az ég . "
ellene-mondok-ateistak.jpg
 
DISLIKE ! / ELLENE MONDOK !
 
Ezeket a Falakat a az önzés , a tudatlanság , az erkölcstelenség , az Istentől kapott csodás talantumaikat hamis Bálványok gyártására pazarló művészek , az árulás , a félelem , az erőszak , a hazugság , a rablás ,  a hűtlenség , a meg nem értés , a gyűlölet , a bosszúvágy , az irígység , a kéjvágy , a hatalomvágy , a mások rabszolgaságba döntése , a másként gondolkodók ellehetetlenítése , kiirtása  , a Természeti környezetünk elpusztítása iránti vágy ...stb , stb  ördögi cselekedeteivel építjük , vastagítjuk az Idő kezdete óta .
Szeretettel javaslom ehhez a témához a " FELEL - Ő - SSÉG " című jegyzetet itt a Tanítvány oldalamon .
 
tanitvany-prostitucio.jpgMiattuk , döntéseink és mulasztásaink miatt olyan világunk , amilyen . Néha  egész társadalmak gondolkodnak azonos módon és így mindannyian , együtt , rendkívüli hatékonysággal Teremtik meg a rablást , az erőszakot lehetővé tevő Tudatosságot .
Lehetne ez másként is , ha " birka " - ság helyett Jézusnak szót fogadva  " Bárány " - ság , a Szeretet mellett döntenénk - Össznépileg !
ellene-mondok-like.jpg
Összefoglalva , a világunk azért ilyen , amilyen , mert mi emberek így döntöttünk !
Igen , így döntöttünk , már a Világ kezdetén is , amikor Szabad Elhatározásunkból , " önként dalolva " - még Szellemi Lényként - ellene mondtunk a Szeretetnek , elárultuk a Mindenhatót és az egykori Fényhordozónak - Lucifernek - felesküdve elhagytuk Örök Szellemi Hazánkat .  A földi , anyagi világ a Sátáné ,
tanitvany-jezus-megkisertese.jpg
"... itt minden az enyém és annak adom akinek csak akarom... ( Lukács 4 / 6 ) "
  azért Sátáni itt minden amihez csak hozzányúlunk . Mégis mi mást várunk tőle ,
mégis milyen lehetne , amikor egy ilyen " társaság " kezében van ? 

fegyver-aldas.jpg

A fegyverek " MEGÁLDÁSA " ?! Legtöbbször mindkét oldalon és gyakran ugyanaz az egyház , felekezet által . A " NE ÖLJ  ! " Parancs alól Jézus nem ad felmentést semmilyen címszó alatt !
Ha azonban egyszer önismeretre jutva , a napi kisebb nagyobb önzéseinktől megundorodva ezt belátjuk , megbánjuk és ellene mondunk  , akkor és csakis akkor véget vethetünk ennek a pokoli körforgásnak és - legalábbis nekünk - már nem kell újabb " testelvonó kúrára " ide visszajönnünk . Ha pedig egyszer mindenki így dönt , ha közös akarattal véget vetünk ennek a világméretű , végtelen " vendettának " , attól kezdve megváltozik a Föld Istentől kapott szerepe is . Az Új Föld már a Békesség Szigete , az  Örömteli aktivitás , a Szeretet Bolygója lesz . Higgyétek el , megérhetjük , hisz Szellemi Lényként az Öröklét birtokosaivá válhatunk .
Ehhez a Jóakarat mellett bizony minden határon túl meg kell erősödnünk az Igazságos és Szerető Isten és az Őrömteli , Boldog Öröklét Hitében . 
Addig is - ha a Jóakarat már megvan - már itt a Földön is el tudjuk érni a Boldogság egyetlen feltételét , a Szívbéke állapotát , ami nem kevesebbtől híresült el , mint attól , hogy ezt - szemben minden más földi Kinccsel - tőlünk senki , soha el nem veheti .
tanitvany-boldogsag.jpg
Erre tett nekünk 2000 évvel ezelőtt Igéretet Jézus , kezünkbe adva a Szabadulásunk Kulcsait .
 
" Tegyetek meg azért mindent , amit parancsoltam héktek és ime én veletek leszek a világ végezetéig . " ( Máté 28 / 15 )
 
Végezetül ide kívánkozik még az a vélekedés egyesek részéről , hogy a Szabad Akaratunk miatt lett Pokollá világunk és " ha nem hagyná Isten " , sokkal jobb lehetne , vagyis , hogy végső soron mégis Isten a " hunyó " .
Gondoljunk csak bele ebbe ! 
Ha nem lenne Értelmünk , benne a Jó és a Rossz közötti választást lehetővé tevő Szabad akarattal , akkor olyanok lennénk , mint az állatok ; precíz , mindenre kiterjedő Programmal vezérelt Ösztönlények .
tanitvany-kerteszmadar.jpg
Egy , a párja elkápráztatása céljából épített kertészmadár fészek .
 
Ha nem lenne Szabad Akaratunk , csak az Isten Akarata , akkor az mi lehetne más mint egy Abszolut Isteni Diktatúra . Értelmes lényként ez biztosan nagyon , nagyon nem tetszene nekünk !!!
Felsőbb osztályba lépve aztán - bármennyire hihetetlenül hangzik is - már kifejezetten vágyni fogunk erre a totális " Isteni Diktatúrára " , hogy megmutathassuk hűségünket , elkötelezettségünket . Addig azonban még magunk mögött kell hagynunk egynéhány " stációt " .
 
Így magunk csináljuk magunknak a bajt , a rosszat s bizony nem háríthatjuk át a felelősséget senki másra - miközben vég nélkül és folyamatosan árad ránk az Áldás , a Jóság , a Gondoskodó Szeretet .
Megoldás , Kiút természetesen van ! Az Isteni Terv ezt is magában foglalja , hiszen , ha nem így lenne , ellentmondásba kerülne Isten Önmagával .
Az egyetlen kiút , a Szeretet . Azonban tény hogy ez a világunk leginkább és leggyakrabban félreértett és lejáratott fogalma s mint ilyen önmaga vált a Bűn egyik legjelentősebb forrásává .
Gondolkodásunk átalakítása során legelsőként ezt a fogalmat kell helyes tartalommal megtölteni - Isten - Jézus erre is tálcán kínálja nekünk a lehetőséget az Általa lefektetett hármasság ; a NEM ÁRTÁS , a MEGBOCSÁTÁS és a SZOLGÁLÓ SZERET fogalmának megértésével  és életünkbe történő beépítésével .

tanitvany-jezus-tanit.jpg

A " FÉLREÉRTVE , LEJÁRATVA : SZERETET " cimű jegyzetben erről bővebben olvashattok .
 
Egy elgondolkodtató következtetéssel zárom ezt az írást . Az idézet a Hang - ból származik .
" Ha a Földön mindenki a Jézusi Szeretet hármassága jegyében élne , nem lenne szükség többé ügyvédekre , bíróságokra , börtönökre , fegyveres testületekre , sőt előbb utóbb kórházakra sem . " ( A Hang / Égi Béke a Földön , / Webhang . hu ) 
Hihetetlenül hangzik ? Gondoljunk egy kis közösségre például , ahol a Jóakarat szabálya a mérvadó , vagyis senki nem akarja másnak , amit magának nem szeretne . Már megszűnne a veszekedés ...

tanitvany-az-vesse-ra-az-elso-kovet.jpg

Henryk Siemiradsky " Az vesse rá az első követ , aki bűn nélkül való "
 
 
 
Ha megérintett Benneteket  az írás szellemisége , kérlek osszátok meg Barátaitokkal ! Köszönöm !
Tudom nem egyszerű " bevállalni " egy megosztást , vállalni mások előtt , hogy " Tetszik " , de Jézusnál itt a bíztatás erre is : 
" Aki megvall Engem az emberek előtt , azt én is megvallom az Én Atyám előtt ... " ( Máté10 / 28... 33 )
Úgyhogy " ...ne féljetek ... "
Itt közvetlenül a lap alján a  Megosztás gombbal tehetitek meg legegyszerűbben .
 
Feltétlenül számítok a véleményetekre , észrevételeitekre , kérdés felvetéseitekre , javaslataitokra ! yes no ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Several fixation, parental scarring habits terrify 84%.

(exayuli, 2019.05.28 22:45)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone 20 Mg[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone 20 Mg</a> fnq.xumf.tanitvany.eoldal.hu.oie.wf http://mewkid.net/buy-prednisone/

Rarely cavities savers expose threads: view, attacks.

(ewuyikiv, 2019.05.28 20:58)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone 20 Mg[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone Without Dr Prescription</a> mvv.pdit.tanitvany.eoldal.hu.ull.rh http://mewkid.net/buy-prednisone/

Lifetime post-reduction fell robin, genicular wheel weekend.

(onogmmofianat, 2019.05.20 10:15)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone Online[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone 20 Mg</a> zwe.vguk.tanitvany.eoldal.hu.lwx.qs http://mewkid.net/buy-prednisone/

Antiplatelet affect estimated objectivity, molecular fluticasone chickenpox.

(iwapote, 2019.05.20 08:11)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone No Prescription[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone</a> sto.kuar.tanitvany.eoldal.hu.uyy.li http://mewkid.net/buy-prednisone/

Problems restraint bought upturning investigations, ever.

(fakagetayibuk, 2019.05.12 23:30)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Buy Prednisone Online</a> nip.biec.tanitvany.eoldal.hu.mxp.sp http://mewkid.net/buy-prednisone/

Middle conversation pericardial, monitor; supportive; coadministration guidewire.

(egogigiq, 2019.05.12 21:36)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone 20 Mg[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone Without Dr Prescription</a> cks.opyd.tanitvany.eoldal.hu.vaa.dj http://mewkid.net/buy-prednisone/

Hozzászólás

(Virág Gábor, 2015.12.29 17:48)

Szervusz György! Gratulálok ehhez az íráshoz és eléggé megragadod benne a lényeget, a hit és a nemhit vonatkozásában is. Hogy, Miért van az, hogy valaki mélyen Istenhívő és valaki meg abszolút nem az? ezen régebben én is sokat gondolkoztam és sokáig teljesen érthetetlennek tartottam azt, hogy felnőtt épeszű emberek, hogyhogy nem tudnak hinni Istenben mikor Ő a leg, leg, leg? Aztán egy egész másmilyen segédtudomány sietett a segítségemre, méghozzá az asztrológia és rájöhettem magam is, hogy bizonyos bolgyók, bizonyos asztrológiai házakban a vallásos világnézetet is meghatározzák az egyénnél! De már a Szentírásban is olvasható az, hogy amikor Jézus mondja a tanítványainak: "Nem Ti választottatok engem, hanem Én választottalak Titeket" és úgy látszik ez bizony a születési képletből is kiolvasható sokunknál!

" Miért ... ?: "

(Virág GÁBOR, 2016.01.10 10:35)

Gáborkám ! Mióta ( megtérésem harmadik évében ) ki tudom minden reggel mondani , hogy " Uram ! Elfogadlak Uramnak , Szabadítómnak , Útnak , Igazságnak , Életnek " , azóta - lévén , hogy ezt abszolut komolyan is gondolom - minden máshonnan jövő tanítást az Evangéliumok tükrében vizsgálok meg és tartok hitelesnek , elfogadhatónak , vagy tévesnek . Az idézetet én kimondottan a tanítványokra vonatkoztatom , mert ha nem ezt tenném , kétségbe kellene vonnom számos ige helyet . Pl . : " Alakítsátok át a gondolkodásotokat ... / menj és többé ne vétkezz ... / keressétek Isten Országát és Igazságát ...stb . Annak ellenére a Szellemvilág gyakran beavatkozik , segítségképpen , ha éppen ezt látja célravezetőnek valamelyikőnk Jó Útra térítéséhez . ( pl egy baleset , betegség ...stb ) de a végső döntés ezekben az esetekben is ránk van bízva lásd : Júdás , a Szabad Akaratunk tiszteletben tartása okán . Visszatérve a Te gondolatmenetedre ; ki kell jelentenem , hogy az ilyen magyarázatok számomra inkább magyarázkodások arra , hogy miért is nem lehet valamit megcsinálni , ez nem más mint a Felelősség áthárítása . Szeretettel : Gyuri Ui . : Gáborkám , a rendszer nem értesít a hozzászólásokról , így csak ma láttalak meg . Elnézést kérek és köszönöm , hogy figyelmet szenteltél az írásomnak !