Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


BOLDOGSÁG SORSTOTÓ

 

 

boldogsag-sorstoto.jpg

Tisztelt Galaktikus Szurkolótábor ! Képes és írásos beszámolót adunk a Föld nevű gyönyörű kék bolygóról , ahol a Homo sapiens nevű állati létforma testében élő - Embernek nevezett - Szellemi lények fold-1.jpgvívják talán utolsó küzdekmüket ebben a Világkorszakban egymással , a saját létbenmaradásukért .

Akik nem tudnák , azoknak elmondom , hogy a Föld bolygó az Univerzum 1423652066542870001324566 . lokális Galaxis halmazában , az Anromeda Galaxis  közvetlen ( 150 millió fényéves ) szomszédságában a Milky Way Galaxis egyik spirálkarjának utolsó harmadában levő Nap nevű csillag körül kerig . ( A Szerkesztő megj . )

galaxis-spiralis-sun-star.jpg

A lelátókon három , egymástól jól elkülöníthető táborra oszlik a szurkolók tömege .Megfigyelhető , hogy a vörös / fekete zászlót lengető , meglehetősen zajos , már már mámoros tábor döntő számbeli többségben van a nyugodtan szemlélődő , égszínkék / fehér zászlók alatt várakozó szurkolókkal szemben .

Mig a létszámát tekintve a kettő közé tehető harmadik csapat látszólag az egyikhez sem tartozik . Úgy tűnik mintha még nem tudták volna eldönteni , hogy kinek drukkoljanak .

Most életképeket mutatunk be a két játékos gárda hétköznapjaiból , hogy segítsünk Önöknek fogalmat alkotni a földi lét - bocsánat - a Játék rejtelmeiről .

Lássuk először az ATEISTÁK bemutatkozó mozaikját :

ellene-mondok-ateistak.jpg

A meggyőző képsorok után következzenek a HOMO CHRISTIANUSOK - talán kevéssé " mozgalmas " életkép - kockái :

ellene-mondok-like-kesz.jpgA közvetítésünk idején a Játék már jóideje tart és ha lehet hinni a kiszivárogtatott információknak , lassan már a végéhez is közeledik . Mindenesetre az egyszer biztos , hogy ez a Világkorszak már jócskán " megette a kenyere javát "

Emlékeztetni szeretnénk Önöket ennek a Játéknak a lényegére .

A TÉT tehát nem kisebb , mint az , hogy melyik csapat nyeri meg végül a Szellemi Lények számára egyáltalán elérhető legnagyobb Jutalmat ; a BOLDOGSÁGOT , földi és " többdimenziós " értelemben is .

Amint a bevezető képkockákon láthatták , ezt nagyon nagyon különböző utakon próbálják elérni a játékosok .

A " labda " most az ATEISTÁK térfelén van éppen . Hát , ők aztán tényleg nem válogatnak az eszközökben : Könyöklés , elgáncsolás , tőrvetés , elgancsol.jpgfelrúgás , lefejelés , benyalás , kigúnyolás , kitárgyalás , kihasználás , árulás , lopás , csalás , hazugság , kárörvendés , cserbenhagyás , közömbösség , igénytelenség , lefizetés , részegség , prostitúció , kábítószer , álszent , vallásos köntösbe bújt rémtettek , Félreértett, torz Szeretet fogalom , megkötözöttségek , hamis Istenképek , öncélú tudósok , " sikerorientált " sportolók , hamis " Bálványokat " formázó művészek , tudatlanság ... Sokan , sok jószándékú - de e tárgyban bizony tudatlan ember - anélkül , hogy tudná automatikuan ebbe a táborba sorolja önmagát . Ök azok  , akik hiszik , hogy van Teremtő , hogy van Mindenható  . Hiszik , hogy van Isten . De , hogy ennek az Istennek bizony szót is kellene fogadniok .... Hogy akkor mégis miért ide kaptak sorszámot . Hát egyszerű a válasz ; A Sátán is hisz Istenben , meg az Ő Munkatársai is , de mennyire !!! ...  Ki - ki meddig megy el ... Lám - lám , még a legkeményebb erőszaktól sem riadnak vissza . E pillanatban is egészen közelről dörrent el egy pisztolylövés ! ( reflexszerűen egyszerre húztuk be a nyakunkat a szpíker kollégával )

Innentől úgy látom ; már nincs megállás  s , hogy a céljaikat elérjék , a győzelemért éjjel nappal szólnak a gépfegyverek , robbannak a gránátok . Sokan közülük a játéktéren maradnak mozdulatlanságban , élettelenül  és sírjaikon lassan kihajtanak a Bosszú Virágai ...

haboru.jpg

Úgy tűnik , ebben a félidőben a Vendetta már nem fog végetérni s ez a játékszellem már az egész Föld bolygóra eszkalálódik .

Kisebb szigeteket képeznek közéjük beékelődve a HOMO CHRISTIÁNUSOK , a Krisztusi Emberek csoportjai , akik ugyan rendre megszenvedik a hatalomvágyók , a kéjvágyók , a becsvágyók , a bírvágyók , a telhetetlenek , a bosszúszomjasok , a vallásosság Ördögének behódoltak erőszak hullámait , azonban egyetlen egy sincs közülük , aki visszabántással , visszaártással ,visszaütéssel válaszolna az őket ért pofonokra . Ehhelyett mit látunk ? ! Egymás kezét fogó , csendesen imádkozó , szelíd , tiszta tekintetű embereket . Rájuk irányítom a mikrofont :

keresztenyuldozes-1.jpg

" Istenem ! Bocsáss meg nekik , mert nem tudják , mit cselekszenek ! "

Ez persze méginkább feldühíti a vörös / fekete zászlósok bíztatásától megrészegült játékosokat . " FESZÍTSD MEG ! MEG ! FESZÍTSD MEG ! , üvölti egy emberként a lelátó nagyobbik fele .

 A KRISZTUSI EMBEREK  azonban most is mosolyogva , sorsukban megbékélve , imádkozva néznek szembe a sortűzzel ...

Nem lennénk azonban hüek a legfontosabb alapelvünkhöz ; a imadkozo-katona-2.jpgkorrekt tájékoztatáshoz , ha nem mutatnánk Önöknek olyan játékosokat is , akik időközban arra a felismerésre jutottak , hogy nem a nekik való Csapatban játszanak . ALEGFŐBB BÍRÓ lehetőséget ad arra , hogy Szabad Akaratból , a Játék bármelyik pillanatában ( akár még a aa-jobb-lator-meg-ma.jpglegeslegutolsóban is ) bármelyik játékos átállhasson a másik oldalra .( A szerkesztő megjegyzése : A Játéknak ebben a szakaszában - a Világkorszak vége felé - erre egyre több példát lehet látni )

A HÁBORÚK ZAJA MOST EGY IDŐRE ELCSENDESÜLT .

Az utcákon , az utakon , a metrókon , a villamosokan egymásról tudomást sem véve , komor arccal , egymást lökdösve , letaposva tolonganak , rohannak közömbös , üres tekintetű , ápolatlan emberek a betevő falatjuk után , mások a nagyobb haszon , a nagyobb kényelem , a nagyobb luxus reményében .

emberek.jpg

Érdekes megfigyelni az ábrázatukat ; A szegények azért boldogtalanok , elégedetlenek , haragosak , irígyek , mert szegények , a gazdagok meg azért , mert ők még többet akarnak maguknak , még többet akarnának elvenni másoktól , ha tudnának . Az ő szemeikben is idegesség , szorongás , harag , eroszak-.jpggyűlölet , nyugtalanság , űzöttség , irígység  , FÉLELEM és tehetetlenség ... Nyomukban  szétdúlt családi fészkek , hűtlenség , erőszak , boldogtalan , elhagyott kisgyermekek mindenütt , amerre nézünk .

Mint minden általánosítás , úgy a miénk is az lenne , ha nem vennénk észre és nem villantanánk be olyan játékosok képeit is , megbanas-2.jpgakik időközben megbánják a szeretetlen viselkedésüket . Számukra a LEGFŐBB BÍRÓ azonnal odaküldi a KEGYELEM elnevezésű különleges Mentőcsapatot és még időben - a saját játékideje lejárta előtt - átszállítja őket a másik térfélre .

 

A másik térfélen egészen más kép tárul elénk . Mintha nem is egy bolygón élne ez a két tábor ! Most mintha a mindent elvevés világából a mindent odaadás világába help-each-other.jpgcsöppentünk volna !?

Szemeikből megértés , egymás iránti felelősség érzet , a Szeretet Fénye sugárzik , megjelenésük Békességet , Nyugalmat áraszt a környezetükre .                                                                          Közöttük a szegény is , a gazdag is Istennek ad Hálát mindazért , amije van és minden új napért , amit az ő Istenük még felvirradni engedett számukra , hiszen a Hitük egyben bizonyosság is arról , hogy az Istenszeretőknek minden csak a javukra válik és , hogy az ő Istenük egyben a az ő körölményeiknek is az Istene , ahogy azt Ő annakidején megígérte :

 " Keressétek előbb Isten Országát és Igazságát és a többit ráadásul majd mind megkapjátok ! " ( Máté 6 / 33 )

Amíg a piros / fekete zászlók között a lelátón ezrével olvashatjuk a TAPOSD EL ! , VEDD EL ! , ÁLLJ BOSSZÚT ! , ÖLD MEG ! és efféle feliratokat , addig a " kék / fehér " táborban nyoma sincs hasonlóknak sem . Az ő transzparenseiken ilyeneket láthatunk : BÉKESSÉG NEKTEK ! , JÓAKARAT , MEGBOCSÁTÁS , meg SZOLGÁLÓ SZERETET , meg hogy JÉZUS AZ ÚT , AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET ! , meg hasonlókat  .

 

Az Istentelen játékosok közös jellemzője , hogy mindannyian itt és most a Földön akarnak minden áron jól járni , magukat úgymond minél jobban érezni , saját erejükből , mások kihasználása révén . VEDD EL ! , EGYSZER ÉLÜNK , MERT MEGÉRDEMLEM ! olvasható az őket buzdító feliratokon .

 

luxus.jpg

Krisztus követői  mindenüket , az életüket is beleértve - Isten ajándékának tartják . Lelkük Békességét nem aVilágtól , nem a körülményeik megváltozásától várják , de tudják azt is , hogy ezt a Békességet - ahogy nem is adhatja - de elvenni sem tudja tőlük a Világ soha . Ők már megtanulták , hogy a Föld az ember számára csupán egy átmeneti hely , egy Javítóintézet , ahol minden a Sátáné és ezért Sátáni is egyben minden . Tisztában vannak azzal , hogy ha egyszer végre jól vizsgáznak terez-anya.jpgaz Univerzum Vezérelvéből , a Szeretetből , akkor , de csakis akkor , visszakerülnek az Örök Szellemi Hazába ahonnan az Idők Kezdetén bizony valamennyien - Isten megtagadásával - elszakították magukat .                                                               Ők így gondolkodnak : Mi ez a pár évnyi szenvedés az Örökkévalóság Végtelen Öröméhez képest , ahol nemsokára maga Jézus fogja őket Munkatársaivá visszafogadni !

De ne menjünk ennyire előre az Időben , hiszen a Játék még javában zajlik ezekben a percekben is !

Tippelni viszont már lehet . A Stáb részéről mi 0 : 1 - en látjuk a játszma állását , bár lehet , nem teljesen elfogulatlanul

Most ragadjunk ki mindkét táborból egy egy csoportot reprezentatív felmérésünk céljára . A két csoport játékosainak egyetlen közös jellemzője , hogy :

VALAMENNYIEN AZ UTOLSÓ PERCEIKET TÖLTIK FIZIKAI TESTÜKBEN , ÉPPEN HALDOKLNAK .

Lássuk ,  nost mik az Ateista játékosok jellemző tünetei ?

boldogsag-tunetek.jpg 

boldogsag-9.jpg

Ismét Önökön a sor : Kérem döntsék el , - Önök szerint - most hol áll a mérkőzés ! Hogy vajon a játéknak e megállított pillanatáig melyik csapat a Boldogabb ?

 A MI TIPPÜNK ISMÉT : 0 : 1

A Játék neheze viszont még csak eztán következik !

A felvételt visszapörgetjük addig a pillanatig , amikor :

A KIVÁLASZTOTT KÉT CSOPORT JÁTÉKOSAI SZÁMÁRA AZ IDŐ LEJÁRT , FÖLDI ÉLETÜK ÓRÁJA EBBEN A PILLANATBAN MEGÁLLT

Műsorunk Szerkesztője úgy döntött - a fogadást illetően - , hogy innentől kétesélyessé teszi a játszmát . Ezért először vizsgáljuk meg játékosaink helyzetét abban a feltételezett esetben , ha :

boldogsag-2010.jpgEz esetben ugye egyértelmű , hogy a forduló részeredménye :

0 : 0

Végezetül - ennek a kétesélyes fordulónak a második felében - vegyük még egyszer alaposan szemügyre a játékosainkat abban a feltételezett esetben , ha :

boldogsag1111.jpg

Az ATEISTÁK  ez esetben általában ; értetlenül bámulják a saját mozdulatlan , vérző testüket az autójuk roncsai közt , vagy  a golyóütötte sebeiket egy útszéli árokban ...halalkozeli-1.jpeg
Nem értenek semmit , hiszen ők élnek !!! Látnak , hallanak  mindent , de akkor hogyan lehetséges , hogy az emberek tudomást se vesznek róluk s mikor kérdezik őket , azok egyszerűen csak áthatolnak rajtuk .
Eszükbe jut ugyan ( valahol tán olvasták ) , hogy mindenki csak abban a tudatállapotban tud lenni halála után , amiben életében volt , de ezt - miután akkor se hitte el - most se hiszi ...
A Fényalagút végén szinte elviselhetetlen a Világosság , ahogy halalkozeli-2.jpgOtt szinte vakít a Fény , de méginkább kibírhatatlan számára az a mérhetetlen Szeretet sugárzás , ami azokból a régen meghalt rokonainak , ismerőseinek és azoknak az őrá mosolygó szemeiből árad őfelé , akikkel neki életében dolga akadt ... hogyan is értené , hiszen legtöbbjükkel nem igazán bánt jól , hogy enyhén fogalmazzon .
A legborzasztóbb azonban mégis a " vetítőterem " , ahol kénytelen végignézni ÉLETE FILMJÉT . Amivel tulajdonképpen nem is volna baj - akár érdekes nosztalgia - videó is lehetne - ha nem kizárólag a vele valaha is kapcsolatbancsaladi-eroszak.jpg volt emberek szemszögéből fimezte volna a " kamera " Így végig kell néznie és ezerszeres intenzitással át kell élnie mindazokat a szertetlenségeket , bántásokat , bűntetteket ( legyünk azért igazságosakat ; azt a néhány szeretet cselekedetet is ) , amiket másoknak okozott .                                                          Menekülni , menekülni , el innen !!!                                     Menekülni , de hová ?!                                                             Még mindíg választhat . Legtöbbjük képtelen elfogadni a mérhetetlen Irgalom Istene , Jézus által lelkínált lehetőséget - az Ottani Iskolát , ahová minden bűnös förtelmessége ellenére - szeretettel várják , hogy megtisztulhasson és végre megismerkedhessen a Szeretettel .
A Tisztánlátás számukra annyira égető kín , hogy legtöbbjük innen egyenesen a Legreménytelenebb Helyre , a hozzájuk hasonló Lelkek Sötét Gyűjtőhelyére rohan szégyenében .
pokol-1.jpg
Néhányan viszont az elképzelhető legborzalmasabb menekülési utat választják ; vissza a Földre ! Csakhát test nélkül ez eléggé körülményes lesz . Így számukra egyetlen hely jöhet szóba ; üldögélni , akár száz éveken át is - a saját sírjukon .
 
A HOMO CHRISTIANUSOK - lévén hogy Jézus tanításait jól ismerik - nagyon is értik , hogy miért láthatják például a műtőasztalon a saját élettelen testüket , miközben ők maguk valahol a műtőlámpák felett lebegve várják ; mikor nyílik már meg számukra is a Fényfolyosó , melynek végén rég nem látott egykori szertteik várják majd őket .
az_otthonunk_-_nosso_lar_-teljes_film-_--1-.jpg
A KRISZTUSI EMBERT nem lepi meg ez a találkozó , hiszen ki tudja hány éve , évtizede készült rá , hogy egyszer majd újra láthatja szeretteit .
Az ÉLETFILMJE során még az olyan - akkor aprónak látszó - mozzanatok , mint például egy mosoly egy fáradt bolti eladó felé - is előkerülnek , de úgy , hogy átélheti azt , hogy mit jelentett akkor ez a másik ember számára - akár egy reménysugarat - abban a szertetlen világban .
Felhőtlenül boldog kisgyerekként éli meg az ezt követő Pihentetési időszakot - abban a bizonyos leírhatatlanul gyönyörű Kertben , amíg számára is elérkezik a pillanat , amit Jézus az Ő Evangéliumában - Örömhírében - az Ő Tanítványainak megígért :mennyei_csodak_-teljes_film-.jpg
" Jöjjetek Atyám Áldottai ! Vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített Országot ! " ( Márk 25 / 34 )
A Játék ezzel véget is ért . Kérem tippeljenek erre az utolsó fordulóra majd összegezzék - ki ki a maga módján a végeredményt !
Akárhogyan is vesszük , a három 0 : 1 és egy döntetlen , az bizony , az bizony  : 0 : 3 a kétezer évvel ezelőtt a Föld felszínére tört Forrás ; Jézus Krisztus Tanításai  szerint élt HOMO CHRISTIANUSOK  javára a BOLDOGSÁGÉRT vívott életre - halálra szóló küzdelem során .
 
 
                                                 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nagyvárad

(Szilágyi Erzsébet Ildikó, 2019.08.29 22:28)

Istenem , segits végigjátszanom ezt a ,, játé
kot ,, Jézus csapatában , mert én erre a mennyei boldogságra vágyom amióta csak létezem.Nekem a szeretetből áradó mosoly a testvérem arcáról a legnagyobb ajándék a földön, és mégsem tudok mindenkire igy mosolyogni itt.Bocsáss meg nekem és nekik is, engedj minket a TE szeretetedbe visszatérni , hiszen TE vagy a mi Teremtő Atyánk és szeretsz minket.Köszönöm , hogy nem mondasz le rólunk esendő emberekről. Nagyon szeretlek!

Re: Nagyvárad

(Tölgyesi György, 2019.09.07 13:08)

Látszik nagyon Drága Nővérkém , hogy Te Éled is Érted érted is , amiért Urunk idejött erre a Földre értünk szenvedni . Legyen Rajtad és Szeretteiden az Ő Áldása !

Thick flatness attenuation streptococci, misplacement.

(ausakabuwixa, 2019.06.05 15:23)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone Without Prescription <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Buy Prednisone</a> zam.izqf.tanitvany.eoldal.hu.jvg.ul http://mewkid.net/buy-prednisone/