Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A KIŰZETÉSRŐL ( FELNŐTT VÁLTOZAT ) Újratöltve

                                                                                     tanitvany-kiuzetes.jpg

Mi sem lesz egyszerűbb annál , mint 2000 évre visszamenni az időben , meg fogjátok tapasztalni . 

Ahhoz azonban , hogy ennek az egyszerű Időgépnek a kezelését elsajátíthassuk ( ehhez elegendő lesz , ha ismét kisgyermekké leszünk szívünkben  )

 " Legyetek olyanná , mint a gyermekek ! "  Lukács 18 . 3

 előbb paradox módon le kell tennünk a pilótavizsgát egy abszolut csúcstechnológiás , sok - sok milliárd évre visszamenni képes Időgép kezelésére . Ehhez viszont már érett , felnőtt , értelmes és nyitott gondolkodásmód szükséges .

Az Utazás célja annak megválaszolása , hogy miért és mi célból vagyunk mi emberek itt ezen a Földön .

tanitvany-idoutazas.jpg

Hogy honnan veszem a bátorságot  képesnek érezni magam arra , hogy néhány - tényleg néhány - mondatban meg fogom tudni fogalmazni a választ , amikor többezer könyvtárnyi könyvet írtak erről bölcsebbnél bölcsebb tanult elmék , anélkül , hogy eredményre jutottak volna ?

 Arról van szó , hogy az egyre nagyobb körben terjedő magyarázat teljesen logikus  és egészen egyszerűen nincs nála ésszerűbb elképzelés . Ráadásul megvilágitja a legfontosabb emberi kérdéseinket , amelyek félreértelmezése miatt ezidáig rendre a sötétben jártunk , bűnt bűnre halmozva , egyre mélyebbre sűllyedve - végsiklásunk utolsó szakaszának küszöbén .

Kérlek Benneteket , kapcsoljátok be a biztonsági öveket és ha lehet ne katapultáljatok mielőtt a " Nagy Bummm " - ig el nem érkezünk , még ha homlokegyenest mást fogtok is hallani , mint amit ezidáig tanitottak nekünk !

Korunk természet tudósai és gondolkodói egyetértenek abban , hogy kb. tizenhárom milliárd évvel ezelőtt , a jobb kifejezés híjján végtelennek nevezett Univerzumunk Egyetlen kicsi Pontból ,  a " Semmiből " keletkezett , egyetlen " Pillanat " alatt . Ennek az ún . Ősrobbanásnak ( Nagy Bumm ) látható , mérhető jelei vannak a mai napig az egy pontból kiindulni látszó égi objektumok mozgás - geometriája alapján .

tanitvany-osrobbanas.jpeg

Az anyagi világ " Semmiből " keletkezése , az  Evangéliumok és több hiteles forrás ( Pl : A Hang / Égi béke a Földön ) alapján kijelenthető , hogy az anyagiasulás előtt csak Szellemi Dimenziók léteztek , a Végtelen Intelligencia , Isten vezetésével . Ezekben a Dimenziókban megszámlálhatatlan számú és minőségű Szellemi Lény létezett . Hitünk szerint Isten Fiával vitte végbe a Szellemi Lények Termtésének művét .     

                                                          " ...született , de nem teremtmény és Minden általa lett . " ( Keresztény Hitvallás )

   Általa lettünk mi is ; Emberszellemek  , akiket Isten - a sok Szellemi Lény közül egyedül  ( ! ) teremtett  - a Saját hasonlatosságára , Saját képmására  - ma már tudjuk miért ! Azért , hogy tökéletesedésre jutva , az Ő Munkatársaivá lehessünk . 

" Legyetek tökéletesek , ahogy a ti Mennyei Atyátok is az " ( Máté 5 / 48 ) 

   A Teremtmények közül kiemelkedő helyet foglalt el Isten legmagasabb fokozatú Szelleme a Fényhordozó másnyelven : Lucifer . Ő , Isten által ráruházott Hatalmánál fogva csaknem mindenre képes volt , amire Isten Fia .

Ez a tény tette Őt elbizakodottá , mondván : " Miért kellene nekem Őt szolgálnom , Neki szót fogadnom , amikor magam is tudok mindent amit Ő ? "       Megszámlálhatatlan alattvalójával hitette el ezt , akik ettől kezdve - előbb titokban , majd később nyíltan megtagadva Istent  - egyre nagyobb számban kezdtek hozzá csatlakozni . 

lucifer-zichy-mihaly-1887.jpg                                               Zichy Mihály Lucifer 1887

Ekkor bekövetkezett a Szakadás . A Végtelen Intelligencia szempillantás alatt létrehozta a mindenütt jelenlévő Energia összesűrítése révén az anyagi Világegyetemet . Lucifernek - innentől a Sátánnak - el kellett hagynia a " Királyi Udvart " , száműzetett az anyagi Világba elképzelhetetlen számú követőjével együtt .

" Láttam a Sátánt , mint villám , úgy bukott le az Égből " ( Lukács 10 / 18 )

Ettől kezdődően lett a Sátáné ( Sátáni ) itt minden anyagi dolog , ami minket körülvesz . ( Hogy mennyire igaz , az ennyire  még soha nem volt nyilvánvaló , mint mostanság . )

" ...mert mindez az enyém és én annak adom , akinek akarom . " ( Lukács 4 / 6 )

tanitvany-jezus-megkisertese.jpg

A Termtőnktől történt elpártolás ősi bűnével terhelt szellemi lények vagyunk mindannyian , akik itt a Földön , a Homo sapiens nevű állati létforma testébe költözve vegetálunk . Az elpártolás a mi úgynevezett " Eredendő bűnünk " , ami így szemlélve már igencsak eredendő , ha még mindig itt vagyunk ...

Mi , ezek a szellemi lények , ezek a Lelkek változatlanul " név szerint " ugyanazok vagyunk lélekben , akik akkor az elpártoláskor voltunk . Ez a szellemi lény , ez a Lélek , ez az Entitás kap időnként újra és újra Isten végtelen Kegyelme folytán lehetőséget arra , hogy testet öltsön , hogy bebizonyíthassa , hogy méltóvá vált arra , hogy visszakerülhessen a Szellemi Hazába . Ez egy Vizsga , Vizsga Jézusból , aki azért jött közénk 2000 évvel ezelőtt , hogy elébünk élje , halja és tanítsa az emberhez egyedül méltó Lét Mintáját .

jezus-az-vesse-ra-reszlet.jpgPolenov Az vesse rá az első követ 

A Vizsga csak itt a Földön tehető le , az embertestvéreinkhez való szeretetteljes viszonyulásunk függvényében .

 Ha jól tanulunk , ha szót fogadunk Jézusnak , ha lemásoljuk , leutánozzuk Őt , akkor Ő garantálja , hogy már itt a Földön elérhetjük a Szívbéke állapotát - ami köztudomásúan a Boldogság egyedüli feltétele és földi halálunk után már nem kell többé ide , ebbe a Pokolba , ebbe a Gyógyintézetbe visszaszületnünk . 

" ... de aki mindvégig kitart , az üdvözül ! " ( Máté 24 / 13 )

A Jézus korában még vezető dogmának számító és egy római császár által összehívott Zsinaton ( a Pápa távollétében ) nem hivatalosan kiátkozott Reinkarnáció az elmúlt 1500 év múltán is vörös posztóként irritálja az  egyházi vezetők egy részét , az ok nyilvánvaló...

A Reinkarnáció eme eredeti formáját torzították el számtalan változatban aztán a különféle keleti kultúrákban , lejáratva , hiteltelenné téve ezzel a  " Vetés / aratás " , a " ki mint vet , úgy arat "...stb Öröktöl fogva létező Isteni Alaptörvényt betölteni hivatott Újraszületés fogalomkörét .

reinkarnacio-alacsonyabb-letformaban.jpg

 A sokszor , elrettentő példaként idézett állalti , növényi testbe visszaszületés példája valójában Istenkáromlás . Istenkáromlás egy szerető Istenről azt feltételezni , hogy a Saját Képére teremtett lényeit egy alacsonyabb , pl állati létformára kárhoztatja . Annál is inkább az , mert ha gondolkodunk , rá kell jönnünk , hogy a " Kiűzetés " nem történhetett Isten csalódottságának és effölötti haragjának okán , ahogy ezt eddig tanították nekünk . Hiszen ez egy újabb Istenkáromlás lenne ; azt feltételezni , hogy Isten nem tökéletes és nem volt hivatása tetőfokán , amikor az Emberszellemet megteremtette . Nagyon is Ott volt  , csakhogy ahogy egy különleges kommandóst  is pokoli , kegyetlen , életveszélyes próbatételek során képeznek tökéletes katonává ,

kommandos-kikepzes-11.jpg

úgy az Istentől elpártolt , az Istenét eláruló , bukott Emberszellem is csakis itt a földi pokolban , a JÓ és a ROSSZ közötti szabad akaratból történő választást lehetővé tevő körülmények között tud csak Isten különleges Munkatársává edződni , nemesedni . Valójában tehát az ún . " Kiűzeteés " alatt azt kell értenünk , hogy Isten -előzetes terve alapján -tulajdonképpen szabadjára eresztett minket ( Lucifert , a Sátánt is beleértve ) az anyagi világ Poklába .

Mindebből nyilvánvalóan következik s az Evangélíumi idézettel bizonyítást is nyer , hogy az Emberszellemek tanítására teremtett legkiemelkedőbb , szeretett Szellemi Lény - Lucifer , a Fényhordozó tette is az Isteni terv része volt ( annélül persze , hogy ezt Ö - bármekkora intelligencia volt is - tudta volna . Így , amikor már valamennyien visszatérünk Istenhez s mnár nem lesz több " kísértenivalója " ; Ő maga is meg fog térni .     

         " Egyszer mindenkit Magamhoz vonzok " ( János 12 / 32 )

" Hogy tudd ; egy pohár víz mit ér , ahhoz Sivatag kell "   ( Zoránék )

Arról , hogy az egyik fő Isteni Alaptörvény , a Reinkarnáció " rehabilitálásával " miként lehetséges magyarázatot találni évezredek óta nyitott , megnyutatóan nem tisztázott kérdésekre ( pl : csecsemő és gyermekkori halálok , fogyatékosan születettek , porig alázott " jó " emberek , bőségben élő gonosz tetteket végbe vivők , tömeggyilkosok , etnikai és faji különbözőségek ...stb ) , egy másik jegyzetben fogok írni . Mindenesetre előrebocsátom , hogy az emberiség további sorsát illetően meghatározó válaszok elférnek egy vékony 100 lapos füzetben , Jézus Evangéliumaiban  -,az Egyház által favorizát 1000 oldalas Ószövetség - " mellékleteként "  - , szemben a milliónyi kötetre rúgó tudományos és teológiai , filozófiai bölcslkedésekkel , amelyeknek - mint látjuk - nem sikerült Fényt gyújtani ezer évek óta ebben a Pokoli , boldogtalan Szellemi Sötétségben .

Sajnos úgy tűnik , hogy nehezen tanulunk , nehezen tudjuk levetkőzni az önzésünket , a hatalomvágyunkat , az egónkat , a pusztító hajlamainkat , a bosszúszomjunkat , törekvésünket mások leigázására , a másként gondolkodók , a más bőrszínűek  , a bennünket is életben tartó természeti környezetünk kiirtására ...stb , ezért vagyunk még mindig - ennyi milliárd év múltán is - itt , az Isteni Kegyelem folytán újra és újra lehetőséget kapva a "  megjavulásra " , a Megtérésre .

jezus---a-tekozlo-fiu-1.jpg

Isten egy másik nagy Kegyelme , a Szabad Akarat által azonban mindannyiónknak lehetősége van választani , dönteni napról napra , óráról órára , percről percre a Jó és a Rossz között . A Jóra pedig - sohasem késő !

" Ne féljetek ! ... megtartsátok mindazt , amit én parancsoltam nektek és íme Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig . " ( Máté 28 / 5 )

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

komment

(osztoke, 2017.02.09 08:18)

Azért többről van itt szó, hogy egy "zsinat" kiátkozta volna (mondjuk ezt se bizonyítja az író) a reinkarnáció tanát. A korai egyház nem hitt a reinkarnációban, sőt a zsidó álláspontot követve az egyszeri életben, és az általános (több nemzedék) testi feltámadásában hitt, ezért is gúnyolták ki Pált az areoszpagoszon a görög filozófusok, mert ők éppen a reinkarnációban hittek, és az ő gondolkodásuk szerint újszerű és idegen volt a testi feltámadás hirdetése. (Cselekedetek könyve 17.)

http://www.church-bg.eu/blog/2013/04/28/hitt-e-a-reinkarnacioban-a-korai-egyhaz/

Komment

(Virág Gábor, 2015.07.12 22:02)

Egyetértek, csak én olvastam egyszer Victor Charontól, hogy az Ördög és Démonlényeinek a földre való leüzetése a Perseus Csillagképből, az Algol csillagképből történt ide a földi világunkba! Amit úgy is hívnak, hogy a "Démoncsillag" illetve a "Bajkeverő" de a Perseus-t hívják még a "Medúza Feje"-nek is! Ezért nem ajánlotta pl. ún csillagmeditációra sem a Perseus csillagképet Charon! Egyébként van egy gyanúm, hogy az Algol ihlette a kommunisták Vörs Csillag jelképét is ami meg lett a világban a kommunizmus által az közismert! Charon egyébként szerintem a legnagyobb magyar XX. századi mágus-géniusz volt, tudásával messze megelőzve jelenkorunkat is 52 könyvet írt aminek a túlnyomó többsége kiadatlan. A Szepes Mária Alapítvány atyáskodhat Charon ki nem adott munkássága fölött és van egy gyanúm, hogy igazi tudásbeli kincseket rejtegethetnek. Tudományról-Ezotériáról-Világismeretről!

Re: Komment

(Virág GÁBOR, 2015.07.16 21:21)

Gábor , elnézést , hogy késve válaszolok , nem jelezte a rendszer a hozzászólásodat .
Igen , jellegzetes jelenség , így működünk mi , emberek . Mindig más a felelős , mi csak áldozatok vagyunk . Még a bűnt is mások , máshonnan hozták az elvesztésünkre ... Pedig csak egyszer kellene ellene mondani és az " Átoknak " vége . A felelősség áthárításról a FELEL- Ő -SSÉG jegyzetben szedtem össze , amit eddig megtanultam erről . Köszönöm a gondolataidat ! Gyuri